Słownik techniczny angielsko-polski

grunt z pyłem cynkowym