Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

gorliwość we wierze