Słownik trudnych zwrotów 'Awangarda'udostępniony dzięki agencji Awangarda

slam shut valves of the turbine