Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny podoficer sygnałowy na okręcie wojennym;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podoficer sygnałowy na okręcie wojennym, (US) podoficer ds. kancelaryjnych