Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dzień roboczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dzień roboczy, dzień pracy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dzień pracy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dzień roboczy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'w@rkdeIn Dzień roboczy My father's workday ordinarily began at seven and many nights didn't end until ten (Dla mojego ojca dzień roboczy zaczynał się o siódmej rano i przez wiele dni nie kończył się aż do dziesiątej wieczorem) - Philip Roth (1988) An estimated 1 million U.S. workers are absent on an average workday because of stress (Ocenia się, w każdy dzień roboczy przeciętnie milion Amerykanów jest nieobecnych w pracy z powodu stresu) - National Enquirer (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dzień roboczy

Wordnet angielsko-polski


1. (a day on which work is done)
dzień pracy
synonim: working day
synonim: work day

2. (the amount of time that a worker must work for an agreed daily wage
"they work an 8-hour day")
dzień roboczy, dniówka, roboczodniówka: : synonim: working day

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dzień pracy; dzień roboczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You don't have a workday anymore. ~~~ You have work moments.
Nie pracujesz przez cały dzień; masz "momenty" pracy.

TED

And even though the workday is typically eight hours, how many people here have ever had eight hours to themselves at the office?
Typowy dzień pracy trwa 8 godzin. ~~~ Ilu z was miało 8 godzin w biurze dla siebie?

TED

Because unlike you My workday starts before reading page six.
Ponieważ w przeciwieństwie do ciebie, mój dzień zaczyna się przed czytaniem Page Six .

The last workday would have gone to waste. Hop in.
Ostatni dzień pracy i tak nie zrobilibyśmy za dużo.

But the moment the workday ends, we're knocking him out.
Ale moment, kończy się dzień pracy, wybudzamy go.

Today won't be a workday.
Dzisiaj nie będzie to pracowity dzień.

And his workday is long
Jego dzień pracy jest dosyć długi

Okay, today is still a workday, so... Leela: Wait!
Dobra, dzisiaj jest wciąż dzień pracy, więc... Czekajcie! Pomocy!