Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wełniany;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(US woolen) n (pl) materiały wełniane.adj wełniany

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) woolen wełniany

Nowoczesny słownik języka angielskiego

(US) woollen wełniany

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wełniany

Wordnet angielsko-polski

(a fabric made from the hair of sheep)
tkanina wełniana, wełna
synonim: wool
synonim: woolen

Słownik internautów

wełniany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. wełniany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If this is the snobby town that said no to Argos and Wetherspoon's, it is also the place that allowed Tesco Metro, Peacocks, QS, New Look, Millets, Specsavers, Clinton Cards, Boots, Superdrug, Edinburgh woollen Mill and other value-for-money chains to set up shop.

www.guardian.co.uk

Add some woollen tights - grey or neutral is good - and some ankle boots (bet you've got some of these, too) and you're set.

www.guardian.co.uk

The busiest category in my wardrobe is knitwear - as soon as it's cold enough to put a woollen on, I do.

www.guardian.co.uk

It has four ensuite cabins, built from stone and decked out in woollen rugs and wooden furniture, fronted on two sides by glass - perfect for lapping up those mountain vistas.

www.guardian.co.uk

These are very nice woollen suits.
To bardzo ładne wełniane garnitury.

Woollen knickers which keep you so warm...
Majtki wełniane, które cię tak ogrzeją...