Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv in exchange, in return (za coś - for sth)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

in return~ za - in exchange for, in return for, against~ akcept - against acceptance~ małą opłatę - for a small consideration~ pokwitowanie - against receipt

Nowoczesny słownik polsko-angielski

in return