Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Sierra Nevada;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Sierra Nevada

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I grew up out west in the Sierra Nevada Mountains, like you see here, in the Red Rock Canyon.
Wychowałem się na zachodzie, w górach Sierra Nevada, w okolicach kanionu Red Rock.

TED

High plateaux and mountain ranges such as the Pyrenees and the Sierra Nevada dominate mainland Spain.
W krajobrazie Hiszpanii dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra Nevada.

europa.eu

Not just flower beds, not just cartoons of the Sierra Nevada Mountains.
Nie kwietniki, nie karykatury gór Sierra Nevada.

TED

Now, of all the peoples that I've ever been with, the most extraordinary are the Kogi of the Sierra Nevada de Santa Marta in northern Colombia.
Ze wszystkich plemion, z którymi kiedykolwiek przebywałem niezwykłe jest plemie Kogi z Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii.

TED

In California's Sierra Nevada, I'm about to find out just how tall.
W Sierra Nevada w Kalifornii dowiem się jak wysoko.

And where did you stay, in a Hotel in Sierra Nevada, or?..
A gdzie spaliscie? W hotelu w Sierra Nevada czy?...

Crystal Peak. A hardened facility in the Sierra Nevada mountains.
Crystal Peak, silnie strzeżona baza w górach Sierra Nevada.