Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

sacrament of penance