Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rajgras

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ycica trwała (rodzaj trawy)