Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

latać po jakimś miejscu;