Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Morze Czerwone;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Morze Czerwone

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they journeyed from the Red Sea, and encamped in the wilderness of Sin.
A ruszywszy się od morza czerwonego, położyli się obozem na puszczy Syn.

Jesus Army

Wondrous works in the land of Ham, [And] terrible things by the Red Sea.
Rzeczy dziwne w ziemi Chamowej, rzeczy straszne przy morzu Czerwonem.

Jesus Army

But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way to the Red Sea.
Ale wy obróciwszy się, idźcie na puszczą, drogą ku morzu czerwonemu.

Jesus Army

And they journeyed from Elim, and encamped by the Red Sea.
A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.

Jesus Army

And thou sawest the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by the Red Sea,
Wejżałeś zaiste na utrapienie ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich wysłuchałeś nad morzem Czerwonem.

Jesus Army

You know why God parted the red sea?
Wiesz dlaczego Bóg rozdzielił Morze Czerwone?

Dots of blue light on a red sea.
Niebieskie kropki na morzu czerwonego.

I move into his villa by the Red Sea, play tennis, ride horses.
Przeniosłam się do willi nad morzem czerwonym, grałam w tenisa, jeździłam konno.

Where does the name Red Sea come from?
Skąd się wzięła właściwie nazwa - Morze Czerwone?

His bowels would open up like the Red Sea.
Jego jelita otworzyłyby się jak może czerwone.

I'm a Red Sea pedestrian and proud of it!
Jestem sprinterem Morza Czerwonego i jestem z tego dumny!

Dude, do you really believe Moses parted the Red Sea?
Naprawdę wierzysz, że Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone?

What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea?
Co robi Bolszewik gdy nurkuje w Morzu Czerwonym?

I'd part you like the Red Sea and let you call me Moses.
Rozstąpiłbym ciebie jak Morze Czerwone i mówiłabyś do mnie Mojżesz.

The crowd parts like the Red Sea.
Tłum się rozstępuje przed wami jak Morze Czerwone.

It was a red sea.
To było Morze Czerwone.

It's part of the Red Sea.
Część Morza Czerwonego.

Parted the Red Sea, praise his name.
Przebył Morze Czerwone, chwaImy jego imię.

I parted the Red Sea for you, E.
Rozdzieliłem dla ciebie Morze Czerwone, E.

Oh. Next up, parting the Red Sea.
A teraz sprawimy, że Morze Czerwone się rozstąpi.

Moses through the Red Sea.
Mojżesz przeprowadził lud przez Morze Czerwone.

It bleeds like the Red Sea.
To Morze Czerwone, gdy krwawi.

And Moses led Israel from the Red Sea into the wilderness of Sinai.
A Mojżesz wyprowadził dzieci Izraela z Morza Czerwonego, na pustynię Synaj.

Marine Expeditionary Strike Force 8 in the Red Sea.
Marine Expeditionary Strike Force 8 na Morzu Czerwonym.

From the Red Sea to the Dead Sea
Od Morza Czerwonego i Martwego

Tip of the Red Sea. Gulf ofAqaba.
Koniuszek Morza Czerwonego, Zatoka Aqaba.

Cut through them like... ...Moses through the Red Sea.
Przecinał ich jak... ...jak Mojżesz Morze Czerwone.