Słownik techniczny angielsko-polski

zjawisko Ramana, rozpraszanie ramanowskie