Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind. (mantra) Rama Kriszna