Słownik techniczny angielsko-polski

1. pomocniczy silnik rakietowy silnika strumieniowego
2. zespół złożony z silnika strumieniowego i rakietowego