Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

inkasować, zarabiać, zgarniać, wyciągać (pieniądze)

zgarniać, zdobywać, zapewniać sobie