Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

podniesienie na duchu, dodanie ducha