Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[[~ from the dead]] wskrzeszenie z martwych