Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria środek spulchniający;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

środek spulchniający

Wordnet angielsko-polski

spulchniacz
synonim: leavening agent
synonim: leaven agent

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

czynnik spulchniający