Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

zgłosić sprzeciw