Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) koalicja z udziałem mniejszości etnicznych i społecznych;