Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

odwołać z powodu deszczu;

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

"
reIn 'aUtv 1 Odwoływać z powodu deszczu The game has been rained out again (Znów odwołano mecz z powodu deszczu) - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (1999) 2 Przerywać z powodu deszczu Two football games were rained out this week (W zeszłym tygodniu przerwano dwa mecze z powodu deszczu) - Ten O'clock News [program WTNZ-TV Knoxville] (1999)

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

wymywanie zanieczyszczeń z deszczem