Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. deszczonośny