Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) stacja kolejowa, dworzec kolejowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stacja kolejowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DWORZEC KOLEJOWY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Who closed down rural train stations, railways and maternity homes?
Któż zamykał wiejskie stacje kolejowe, koleje i domy samotnej matki?

statmt.org

I mean as tragic as his death was in a railway station, it was so consistent with his life, you know?
Jakkolwiek tragiczna była jego śmierć na stacji kolejowej, to to bardzo pasowało do jego życia.

TED

That is possible at the borders, but controls can also be carried out at airports and railway stations.
Kontrole można prowadzić na granicach, jednak można robić to też na lotniskach i dworcach kolejowych.

statmt.org

However, no timetables for this are provided at Italian railway stations, nor do they issue tickets.
Jednak na włoskich stacjach kolejowych godziny ich przejazdów nie są podawane i nie można również kupić na nie biletów.

statmt.org

If you have a complaint about your rights, first contact the railway company or station manager.
Skargi dotyczące naruszenia praw pasażerów należy kierować najpierw do przedsiębiorstwa kolejowego albo kierownika stacji.

europa.eu

I need to know why you left me at a railway station.
Muszę wiedzieć dlaczego zostawiłaś mnie na dworcu kolejowym.

Fine, then we will meet in an hour at the railway station.
Wporządku.. Spotkamy się na stacji kolejowej za godzinę.

People can come and go like in a railway station.
Ludzie mogą przychodzić i odchodzić jak na dworcu kolejowym.

We can either go to the railway station or the bus stand!
Możemy pójść na dworzec kolejowy albo na przystanek autobusowy.

I will wait for you at the railway station, Lovely.
Będę czekać na ciebie na stacji kolejowej.

We meet in a railway station, with her child.
Spotykam się na dworcu z nią i jej dzieckiem.

To tell me why you ran out on me at the railway station?
Żeby powiedzieć mi, czemu zostawiłaś mnie w Paryżu na stacji?

Because you're a pianist and I'm a railway station waitress.
Bo ty jesteś pianistą, a ja kelnerką ze stacji.

I'm taking you to either the railway station or the police station.
Zabieram cię albo na dworzec, albo na posterunek policji.

We'd eat at the stall next to the railway station
Jedliśmy w budce koło dworca kolejowego

He starts a new job tomorrow at the railway station...
Zaczyna jutro nową pracę na dworcu kolejowym...

Jesus, the railway station and the marshaIling yards as planned.
Jezus, stacja kolejowa i rozrządowa jak zaplanowaliśmy.

It doesn't even look like a railway station.
Właściwie to nie wygląda jak dworzec.

Can you direct me to the railway station?
Jak się idzie do stacji kolejowej?

There's no railway station where we were born.
Tam gdzie się urodziliśmy nie było stacji kolejowej.

We've been gulling banksmen, now we're in a railway station.
Przerobiliśmy bankowca, a teraz jesteśmy na stacji kolejowej.

Find a cheap lodge near the railway station.
Znajdź tani pokój blisko dworca.

So is there a railway station here?
Jest tu jakaś stacja? Cóż...

Six months ago, at a railway station.
Kiedy to było? 6 miesięcy temu, na stacji kolejowej.

You've named a railway station after you.
Nazwałaś po sobie dworzec kolejowy?

Uncle has gone to the railway station!
Wujek pojechał na dworzec kolejowy.

I’il take you to the railway station... we’il take a train and run away!
Zabiorę cię na stację... wsiądziemy w pociąg i uciekniemy!

We are at a railway station.
Jesteśmy na stacji kolejowej.

How far is the railway station?
Jak daleko stąd do dworca?

You live in a railway station?
Mieszkasz na stacji kolejowej?

Take the priory road. Railway station.
Bierzecie Priory Road, wy stację kolejową.

And you, Agatha Christie, with your railway station bookstall romances...
A ty, Agato Christie, z twoimi romansami sprzedawanymi na stacjach...

Father-in-law. Geetha is in railway station.
Teściu,Geetha jest na stacji kolejowej

Bombing of Aldershot Railway Station.
Bombardowanie stacji Aldershot.