Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'reIlroUd "
steIS@nn Stacja (kolejowa)
dworzec (kolejowy) She described an eerie scene in the Los Angeles railroad station back in 1933 (Opisa3a niesamowit1 scene, jaka wydarzy3a sie na dworcu kolejowym w Los Angeles w 1933 roku) - Kurt Vonnegut (1987) U.S. officials alerted Mexican authorities, who caught him at a railroad station near Los Mochis (Amerykancy funkcjonariusze ostrzegli w3adze meksykanskie, które z3apa3y go na stacji kolejowej niedaleko Los Mochis) - Time (1989)