Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

fracht kolejowy