Wordnet angielsko-polski

(an aircraft without a pilot that is operated by remote control)
bezzałogowy aparat latający, bezzałogowy statek latający, dron, samolot bezzałogowy
synonim: drone
synonim: pilotless aircraft