Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka odpady promieniotwórcze;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odpady promieniotwórcze

Nowoczesny słownik języka angielskiego

odpady