Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

amator(ka) radia, radioamator(ka);