Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) astronomia radiogalaktyka;

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

radiogalaktyka