Słownik audio-video Montevideo

wzmacniacz fal radiowych