Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia pierwiastek promieniotwórczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pierwiatek promieniotwórczy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

radiopierwiastek