Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lotnictwo radiokompas;

Wordnet angielsko-polski

(a direction finder that gives a bearing by determining the direction of incoming radio signals)
radiokompas

Słownik techniczny angielsko-polski

radiokompas n