Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna radioterapia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radioterapia

Wordnet angielsko-polski


1. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
napromieniowanie, napromienienie
synonim: radiotherapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

2. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
radioterapia, promieniolecznictwo: : synonim: radiotherapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy
synonim: irradiation

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He was treated with radiation therapy, state-of-the-art radiation therapy, but it didn't help.
Był leczony radioterapią, najnowocześniejszą radioterapią, ale to nie pomogło.

TED