Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka widmo promieniowania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

widmo promieniowania

Nowoczesny słownik języka angielskiego

spektrum promieniowania