Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

technika przetwarzanie materiałów radioaktywnych;

Słownik techniczny angielsko-polski

obróbka radiacyjna