Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pole napromieniania

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pole promieniowania, pole radiacyjne
2. pole napromieniania