Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika ogrzewanie promiennikowe;

Słownik techniczny angielsko-polski

ogrzewanie promiennikowe, ogrzewanie podczerwienią