Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) składowa promieniowa prędkości, prędkość promieniowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prędkość promieniowa

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

prędkość radialna