Wordnet angielsko-polski

(the property of symmetry about an axis
"the starfish illustrates radial symmetry")
radialność

Słownik techniczny angielsko-polski

symetria promieniowa