Słownik techniczny angielsko-polski

uszczelka w układzie poprzecznym (dociskana promieniowo)