Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika śledzenie radiolokacyjne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

śledzenie radiolokacyjne (ruchomych obiektów)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ledzenie poruszajacych się obiektów przy pomocy radara