Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

nabijać, podbijać; zdobyć, zdobywać; odnosić;