Słownik techniczny angielsko-polski

wiórkowanie narzędziem zębatkowym