Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

sport samochód wyścigowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

samochód wyścigowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyścigówka

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'reIsIÎ kA: n Samochód wyścigowy They've also got everything you'd expect to find in a racing car: chasis, suspension, and four-wheel drive (Mają wszystko, czego moglibyście oczekiwać od samochodów wyścigowych: karoserię, zawieszenie czy czterobiegową skrzynię biegów) - BBC Online Service (2001)

Wordnet angielsko-polski

(a fast car that competes in races)
wyścigówka
synonim: racer
synonim: race car

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Car engine) Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing a car-racing game.
(Odgłos silnika samochodu) Tutaj system odpowiada na poruszenia kartki i steruje samochodem.

TED

(Car engine) Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing a car-racing game.
(Odgłos silnika samochodu) Tutaj system odpowiada na poruszenia kartki i steruje samochodem.

TED

Mr President, ladies and gentlemen, what distinguishes a racing driver from an ordinary car, lorry or bus driver, or indeed a cyclist?
Panie przewodniczący, panie i panowie! Co różni kierowcę rajdowego od zwykłego kierowcy samochodu, ciężarówki lub autobusu, czy też rowerzysty?

statmt.org

Go to Algiers with your racing car driver.
Jedź do Algieru, z tym swoim kierowcą wyścigowym.

Let me get your racing car.
Pozwól mi wziąć swój samochód wyścigowy.

This racing car is illegal.
To jest samochód wyścigowy, jest nielegalny na ulicy.

Ephraim came to America... ...to be racing car driver.
Efraim przyjechał do Ameryki, by zostać kierowcą wyścigowym.