Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mniejszości narodowe (rasowe)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Apart from anything else, he is also systematically persecuting various minorities: racial minorities, sexual minorities, and all other minorities, in their own land.
Trzeba też zauważyć, że Mugabe stale prześladuje przedstawicieli różnych mniejszości - rasowych, seksualnych i innych - w ich własnym kraju.

statmt.org

What difference does it make if a few racial minorities lose their rights?
Jaką różnicę zrobi, jeśli kilka mniejszości rasowych straci swoje prawa?

Apart from anything else, he is also systematically persecuting various minorities: racial minorities, sexual minorities, and all other minorities, in their own land.
Trzeba też zauważyć, że Mugabe stale prześladuje przedstawicieli różnych mniejszości - rasowych, seksualnych i innych - w ich własnym kraju.