Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

królikarnia, królicza kolonia; labirynt; dzielnica wąskich krętych uliczek;