Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

klatka do chowu królików, klatka dla królików, klatka z królikami;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klatka na króliki

Nowoczesny słownik języka angielskiego

klatka dla królików

Nowoczesny słownik angielsko-polski

królikarnia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

♫ And a little rabbit-hutch.
♫ i króliczą skrzynkę ♫

TED

Sit on my tail and go with me to my rabbit hutch.
Siadaj mi na ogonie a ja zawiozę cię do mojej chatki.

They Iocked me up for three weeks in a kind of rabbit hutch...
Zamknęli i więzili mnie przez trzy tygodnie w czymś podobnym do klatki dla królików...