Słownik techniczny angielsko-polski

współczynnik załamania światła