Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US dzień rozwinięcia większych jednostek wspierających